Aktuell status
Ej anmäld
Pris
995kr
Kom igång

Denna kurs är för dig som har köpt, eller är på väg att köpa en Deep Oscillation. Kursen är den enda i Sverige, där du blir Certifierad i handhavande och teknisk kunskap. Under “gratis introduktion” finns mer information kring maskinen, dess verkan och vem som kan använda sig av den.