paulina sweden

egenvårdsportalen

egenvårdskurser utifrån ett helhetsperspektiv

börja redan idag

hela du

är viktig!

Genom egenvårdsportalen har du tillgång till det egenvårdkoncept som behövs för att få en bättre mental hälsa och en mer välfungerande kropp.

Du kommer genom dessa kurser lära dig hur just du, ska ta hand om din kropp, genom enkel och grundläggande egenvård, utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kurserna är upplagda på så vis att du börjar med de grundläggande delarna för att sen bygga på och utveckla din egenvård till den nivå som din kropp behöver och som passar in i din vardag och livssituation.

Helheten är A och O – vår kropp och vår mentala hälsa hör ihop. Kurserna är skapade utifrån en bred kunskap och god erfarenhet, allt för att ge dig det du behöver på vägen mot en bättre fysisk och psykisk hälsa.

Min tanke är att alla ska ha råd till en bättre hälsa och utifrån den tanken startade jag Facebookgruppen “Lymfsystemet”. Där bjuder jag, flera gånger i veckan, på gratis tips och råd när det kommer till egenvård för vår hälsa och vårt lymfsystem.

Denna kursportal är för dig som vill investera ytterligare i din hälsa och få ännu tydligare vägledning och utbildningsmaterial när det kommer till ditt egenvårdsarbete.