Köpvillkor

ONLINEKURSER

Öppet köp: Öppet köp gäller EJ vid köp av onlinekurser.

Du ansvarar själv över dig och utövandet av kursinnehållet. Är du osäker på om du bör, eller får, genomföra innehållet av kurserna, då ska du rådfråga din läkare eller fysioterapeut.

Köpt kurs är personligen din och får ej delas till andra personer, med undantag för barn och samboende i din egen familj.

 

MEA-MASKINEN

Öppet köp: Öppet köp gäller två veckor från det att du mottagit maskinen.

Garanti: MEA-maskinen säljs med ett (1) års garanti.  Om maskinen under garantiperioden inte skulle fungera normalt under normal användning ska det rapporteras direkt till distributören (Inforfactum AB) och maskinen behöver sedan återsändas till denne för vidarebefordran till fabrikören för kontroll. Vid fel som inte beror på ogiltiga felorsaker enligt nedan lagas maskinen eller ersätts helt utan kostnad, beroende på felet.

Skulle maskinen gå sönder efter garantitiden kan den repareras, men då för en reparationskostnad.

Vid följande omständigheter upphör garantin att gälla:

  • Köparen eget försök att reparera maskinen
  • Köparens egen modifiering av maskinen
  • Användning av maskinen med felaktig strömförsörning
  • Inkorrekt användning/ handhavande av maskinen
  • Skada orsakad av köparen själv, tex. slag, fall, tramp och annan oaktsam och hårdhänt hantering

Vid användning av garantin, vänligen börja med att skicka ett email till MEA@inforfactum.com  där du beskriver problemet med maskinen. Kom ihåg att inkludera maskinens modellnummer som finns på maskinens ovansida.

Leverans: Vid köp av maskinen och reservdelar tar det 7-15 arbetsdagar att få maskinen, från köptillfället.